Logo dofinansowania

Flaga i godło Polski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

 

Tytuł projektu: Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej

 

Kwota dofinansowania: 1 052 010,69 zł w tym:

  • ze środków EFRR:  890 162,89 zł

  • ze środków budżetu państwa: 161 847,80 zł

 

Przedmiot projektu: stworzenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do Jeziora Barlineckiego.

 

Cel projektu: zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zagospodarowanie terenu przyległego do jeziora, poprzez m.in. plaże z zapleczem sanitarno - socjalnym, pomost z punktem widokowym i możliwością cumowania, zagospodarowanie nabrzeża jeziora, oświetlenie i plac zabaw.

 

Założone rezultaty: realizacja inwestycji przyczyni się do zniwelowania oraz ograniczenia różnorodnych problemów społecznych występujących na obszarze jej oddziaływania.