Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

Tytuł projektu: Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku

Kwota dofinansowania: 1 020 500,00 zł w tym:

  • ze środków EFRR:  863 500,00 zł
  • ze środków budżetu państwa: 157 000,00 zł

Okres realizacji:  2018 r. – 2021 r.

Przedmiot projektu: Prace remontowe i termomodernizacyjne w budynkach komunalnych przy ul. Gorzowskiej 16,23, .31 Stycznia 18,23,24, Podwale 2 oraz  Górnej 37

Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Barlinek

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  między innymi  remont kapitalny dachu wraz z kominami; docieplenie ścian zewnętrznych budynku; wymianę obróbek blacharskich rynien i rur spustowych,  parapetów zewnętrznych, okien w częściach wspólnych, drzwi do części wspólnych, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; remont klatki schodowej; wykonanie opaski odwadniającej z polbruku wokół budynku; Wymiana instalacji gazu w częściach wspólnych nieruchomości, instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości, instalacji i oświetlenia w częściach wspólnych nieruchomości wewnątrz klatki schodowej i na zewnątrz budynku, instalacji wodno – kanalizacyjnej w częściach wspólnych nieruchomości (piony i leżaki); wykonanie instalacji domofonowej;  zagospodarowanie terenu posesji

Założone rezultaty: realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia różnorodnych problemów społecznych występujących na obszarze jej oddziaływania

Projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023