Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych”

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - II etap

Kwota dofinansowania: 1 517 233,86 zł

Okres realizacji: 2020 r. – 2021 r.

Przedmiot projektu: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barlinku zlokalizowanych przy ul. Okrętowej i ul. Szosa do Lipian w Barlinku

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności strefy  inwestycyjnej w Barlinku

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okrętowej w Barlinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa do Lipian

Założone rezultaty: zwiększenie poziomu inwestycji w obszarze strefy inwestycyjnej w Barlinku poprzez umożliwienie dalszego rozwoju firmom działającym obecnie w strefie oraz przyciągnięcie do strefy nowych inwestorów, a także wzmocnienie lokalnego rynku pracy.