W związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze”, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach jego drugiej części pod nazwą „Czyste Powietrze 2.0”, uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania będzie uwarunkowane posiadaniem wymaganego zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane ma być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu Ministra Klimatu.

Osoby ubiegające się o uzyskanie podwyższonego poziomu dofinansowania zobowiązane są do złożenia takiego zaświadczenia. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu będzie warunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

W gminie Barlinek zaświadczenie o dochodzie wymagane do złożenia wniosku o otrzymanie dotacji z ww. programu wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29 w Barlinku.

„Czyste Powietrze 2.0” obejmuje dofinansowanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie tzw. niskiej emisji oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Gmina Barlinek.