plakat

 

Projekt „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie młodych na rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin.

 

Projekt skierowany jest do 40 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które chcą podjąć i prowadzić działalność gospodarczą przez min. 12 miesięcy oraz spełniają poniższe warunki:

- są w wieku 18-29 lat;

- są osobami bez pracy – tj. biernymi lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;

- są osobami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020;

- nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 PO WER (szerzej w Formularzu Rekrutacyjnym lub w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu),

- nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS,

- nie należą do grupy osób wskazanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników projektu wskazanych w § 4 pkt. 6-9.

 

Celem głównym projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy przez 40 osób młodych (24 kobiety/ 16 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku z powodu COVID-19, z województwa zachodniopomorskiego w terminie do 28.02.2023 r.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 

 • Etap 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych – nabór Kandydatów (tj. potencjalnych Uczestników Projektu) w oparciu o komplet dokumentów rekrutacyjnych – Formularz Rekrutacyjny wraz z Zał. 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.
 • Etap 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych – przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną, zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy Rekrutacyjnych wraz z Zał. 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, przeprowadzenie procedury odwoławczej.
 • Etap 3: Rozmowa z Doradcą Zawodowym – przeprowadzenie przez Doradcę Zawodowego rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów psychologicznych badających predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ogłoszenie Listy Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

 

Główne działania realizowane w projekcie:

 1. Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 2. Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 3. Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 4. Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacjina założenie własnej firmy
 • do 16 800 zł nettona pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe)

 

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

 

Z poważaniem,
Milena Cicha

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

phone: +48 789 444 988
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Centrum Innowacyjnego Biznesu
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
NIP: 955-207-61-93, REGON: 320958296
www.cib.szczecin.pl/