Barlinek, 26 stycznia 2022 r.

OC.5520.3.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia wchodzi ono w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1.

Obwieszczenie udostępnione jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem: www.bip.barlinek.pl.

 

 

Załącznik:

Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.