PESEL dla uchodźców z Ukrainy – przydatne informacje

Od 16 marca uchodźcy uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL, Uprawnia on do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

Wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/558de07f-628e-4e4b-81a2-0ec6c9702da1) można wypełnić i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Jeziornej 8.

Od dnia 21.03.2022 r. wnioski będą przyjmowane w godzinach:

poniedziałek 8.00-14.00

wtorek – piątek 7.00-13.00

Co należy zabrać ze sobą:

  1. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo, data wjazdu do Polski, ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz, aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu).

Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.

  1. Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Od 16.03.2022 r. Burmistrz Barlinka zapewnia uchodźcom, którzy zamieszkują na terenie gminy Barlinek nieodpłatne wykonanie fotografii do tego celu w następujących miejscach:

  • Fotografia Barlinek Zbigniew Galiński ul. Odrzańska 10,
  • Studio Fotograficzne Andrzej Ligenza ul. Sądowa 5.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane Twoje odciski palców.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

 

Plików:
(0 głosów)
Data 2022-03-17
This is only a simple document without a file.