Urząd Miejski w Barlinku informuje, że rozpoczęły się coroczne wiosenne prace obejmujące naprawę uszkodzeń, wymianę brakujących elementów, konserwację (mycie, oczyszczenie, malowanie impregnatem, farbą, itp.) infrastruktury w następujących miejscach:

  • 1)    Aleja 1 Maja, ulice: Ogrodowa, Paderewskiego, Rynek,  Niepodległości, Gorzowska, 31 Stycznia, Jeziorna, Sportowa, Polana Lecha, Strzelecka, Szpitalna, Mickiewicza,   Kombatantów,
  • 2)    Rondo Bankowe, Platforma Widokowa przy ul. Jeziornej, ciąg pieszo - rowerowy przy SP 1,  Skwer Piłsudskiego, Stary Tartak;
  • 3)    Park Laskera: wszystkie elementy drewniane łącznie z mini placem zabaw;
  • 4)    Szlak Przygody: wszystkie elementy drewniane na odcinkach przy ul. Sportowej i „Spalonce”;
  • 5)    infrastruktura wykonana w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II” w tym mała architektura przy ścieżkach rowerowych do Dzikowa i Pełczyc;
  • 6)    pomost przy SP nr  1 (demontaż uszkodzonych desek i montaż nowych, przygotowanie wszystkich powierzchni drewnianych do malowania, malowanie).

 

Planowany termin zakończenia to koniec kwietnia br.