Życzenia dla Strażaków z okazji dnia Świętego Floriana

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych naszej Gminy składamy serdeczne podziękowania za ofiarność i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Aby Święty Florian towarzyszył Wam w codziennych działaniach. Życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i wyrozumiałości bliskich za poświęcony czas. Niech  służba drugiemu człowiekowi będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

Mariusz Maciejewski

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barlinku

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka