Usuń AZBEST!

W 2010 roku, w Gminie zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest. Spis obejmuje budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie produktów cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”. W bieżącym roku istnieje dla mieszkańców możliwość uzyskania dofinansowania  na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit), o które Gmina Barlinek wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2022 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 21; tel. 95 746-55-76.

Samodzielne pobranie formularza Deklaracji w wersji elektronicznej, do wydruku, możliwe jest ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (BIP) w zakładce INFORMACJE > Jak załatwić sprawę? > Ochrona środowiska > Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) > Deklaracja związana z planowanym w 2022 r. wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Barlinek

Warunkiem skorzystania z dofinansowania  na powyższy cel jest wykonanie prac (demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitu) przez podmiot wybrany przez Gminę Barlinek  w postępowaniu opartym o prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest odebranie i transport, z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia, zdjętego i zeskładowanego wcześniej eternitu.

Nie ma możliwości zwrotu nakładów finansowych poniesionych na utylizację już wykonaną  i sfinansowaną przez posiadacza eternitu (eternit oddany na składowisko).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Termin składania deklaracji upływa 20 maja 2022 r.