W dniu 23 maja br. w Barlinku, podpisano umowę na wsparcie zakupu wyposażenia Plaży Miejskiej w Barlinku, które przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Projekt „Poprawa zagospodarowania turystycznego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez doposażenie infrastruktury kąpieliska miejskiego w Barlinku  w roku 2022” ma na celu poprawę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku poprzez podniesienie standardu infrastruktury zabytkowego kompleksu wypoczynkowo-kąpieliskowego w Barlinku.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie plaży w meble biesiadne składające się z 10 kompletów stołów i ław drewnianych, 10 kompletów 3-częściowych leżaków drewnianych ze stolikiem, 10 szt. parasoli składanych, które będą udostępniane plażowiczom.

Nowe wyposażenie przyczyni się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku na plaży miejskiej w Barlinku.

Zakup wyposażenia zostanie przeprowadzony w 2022r.

Koszty szacowane zadania : 58 000,00 zł

Dofinansowanie: 40 296,27 zł

Projekt uzyskał wsparcie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Zakres tematyczny projektu dotyczy wspierania wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza” na lata 2014-2020.