NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje,  że w ramach Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 kontynuuje nabór zgłoszeń do Modułu II, którego adresatami są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić  im wystarczającego wsparcia.

 W ramach Programu w okresie od 1 czerwca 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” (opasek i obsługi systemu).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Zgłoszenia udziału w Programie prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej Barlinku – pokój nr 10

Formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku – pokój nr 10 bądź na stronach internetowych:  www.ops-barlinek.pl, www.barlinek.pl

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Zgłoszenie do Programu nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.