Badanie opinii mieszkańców gminy Barlinek.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vemvgr1. Wypełnienie ankiety  trwa tylko kilka minut. Ankieta jest anonimowa.

W przypadku mieszkańców nie posiadających dostępu do internetu istnieje możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej. Druki będą dostępne w:

- Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20;

- Centrum Informacji Turystycznej ul. Paderewskiego 7;

- Barlineckim Ośrodku Kultury ul. Podwale 9;

- Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 29;

 

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy Gminy Barlinek!

Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojej opinii o miejscu, w którym żyjecie.

Jak postrzegacie swoje miejsce zamieszkania? W jaki sposób korzystacie z usług publicznych – przychodni zdrowia, przedszkoli, szkół, urzędów, miejsc rekreacji, wypoczynku, spotkań? Z jakimi problemami się borykacie? Co chcielibyście zmienić? Jakie są potrzeby rozwoju lokalnych samorządów?

Badanie prowadzone jest do 24.07.2022 r.

Wyniki badania opinii społecznej mieszkańców będą pomocne w przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy gminy Barlinek oraz obszaru partnerstwa Lider Pojezierza (gminy: Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Trzcińsko-Zdrój, Warnice) i opracowaniu wspólnej strategii rozwoju.

Będzie to również cenny głos w debacie o kierunkach rozwoju gminy Barlinek i całego partnerstwa. Zebrane opinie pozwolą lepiej dostosować lokalną politykę władz do realnych potrzeb mieszkańców, dążyć do poprawy warunków życia w gminach na obszarze partnerstwa. Wyniki badań opinii społecznej będą udostępnione publicznie.

Badanie opinii odbywa się w ramach projektu "Centrum Wsparcia Doradczego Plus", którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizatorem Związek Miast Polskich
i Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Liczymy na Państwa głos!

 

Związek Miast Polskich w imieniu

Starostów, Burmistrzów, Wójtów

samorządów Partnerstwa Lider Pojezierza