Miło nam jest poinformować, że obiekt plaży miejskiej w Barlinku został wyposażony w nowy sprzęt rekreacyjny, w skład którego wchodzą: 10 kompletów stołów i ław drewnianych, 10 kompletów trzyczęściowych leżaków drewnianych ze stolikiem i 20 szt. parasoli składanych.

Ponadto na barlineckie kąpielisko wprowadzono nową atrakcję, która zapewni połączenie rekreacji nad wodą z edukacją i promocją naturalnych zasobów Barlinka.  Na plaży bowiem, będzie można dowiedzieć się, jakie ryby zamieszkują Jezioro Barlineckie oraz poznać ciekawe informacje na ich temat. To wszystko dzięki nowej tablicy edukacyjnej, która prezentuje wizerunki i charakterystykę tychże zwierząt.

Powyższe zadanie pn. „Wyposażenie zespołu kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku” zostało dofinansowane w  ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, objętego wsparciem ze środków UE, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” (Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”).

Ogólna wartość projektu wyniosła 57.648,40 zł, w tym uzyskana pomoc finansowa 39.853,00 zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych).

Mamy nadzieję, że nowo zakupione sprzęty istotnie przyczynią się do poprawy komfortu rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Barlineckim.