Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 przeprowadza diagnozę potrzeb i ogłasza nabór uczestników do w/w Programu - MODUŁ II.

 

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

W ramach Programu do dnia 31 grudnia 2023 r. zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co da poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwali na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Barlinek do Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 20.01.2023 r.:

  1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój Nr 10 – I piętro
  2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

 

Do pobrania:
- Formularz zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023
- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023