OGŁOSZENIE 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 9 marca 2023 r. o godzinie 15:00  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Barlinku.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie sesji

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski