Serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne dotyczące możliwości pozyskania dotacji  w wysokości 5.000,00 tys. zł. w ramach projektu „Mikrodotacje, Lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2021-2023”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Promocjone.com ul. Szpitalna 2, 74-320 Barlinek o godzinie 16.30 w dniu 15 marca br. Spotkanie animacyjne poprowadzi Pani Marta Winiarz, przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczegółowy program warsztatu w załączeniu poniżej.

1) Program spotkania animacyjnego