Starosta Myśliborski zawiadamia, że zgodnie z art. 110a ust. l ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 pkt 1 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 04.12.2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, wiosną 2023 r. rozpoczną się obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, metodą wizji w terenie, na obszarze gminy Barlinek.

Udział właściciela nieruchomości, która położona jest na ww. terenach, w przeprowadzanych czynnościach nie jest wymagany przepisami prawa - żaden akt prawny nie przewiduje konieczności udziału właściciela nieruchomości.

Jednakże Starosta Myśliborski zwraca się z prośbą o umożliwienie pracownikom tut. organu wstępu na nieruchomości położone na ww. terenach i przeprowadzenie obserwacji. Osoby te działają w imieniu Starosty Myśliborskiego w oparciu o udzielone pisemne upoważnienia oraz posiadają legitymację służbową ze zdjęciem.

Wioletta
Agnieszka
Waliłko

Załącznik: ZAWIADOMIENIE oprowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Barlinek