Miniaturka tekstu w powiększeniu

 Światowa Organizacja Zdrowia będzie obchodzić swoje 75 urodziny.

 W 1948 roku kraje z całego świata połączyły siły i założyły Światową Organizację Zdrowia, aby promować zdrowie, zapewniać światu bezpieczeństwo i służyć bezbronnym – aby każdy i wszędzie mógł osiągnąć najwyższy poziom zdrowia i dobrego samopoczucia.

7 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia będzie obchodzić 75. rocznicę swojego istnienia. Rocznica ta jest okazją do spojrzenia wstecz na sukcesy osiągnięte w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od kilkudziesięciu lat w kwietniu. Rok za rokiem motyw przewodni wydarzenia się różni, a w tym roku jego hasłem przewodnim jest „Zdrowie dla wszystkich – budowanie solidarności i odporności”. Ideą tegorocznego święta jest skupienie uwagi na potrzebie budowania odporności organizmu oraz podkreślenie znaczenia solidarności w celu zapewnienia zdrowia wszystkim ludziom na świecie. Ponadto święto ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia.

Wszystkich ludzi zachęca się do aktywnego uczestnictwa w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Zdrowia, ponieważ zdrowie jest najważniejsze i warto podejmować wszelkie działania, aby je zachować i poprawić.

Łagodzenie śmiertelnych chorób

Jedną z kluczowych misji WHO jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji. W wyniku bezprecedensowego globalnego partnerstwa ospa prawdziwa została wyeliminowana, a rozprzestrzenianie się polio zostało zredukowane do 99,9%.

Ochrona ludzi przed pandemiami

WHO każdego dnia wykrywa tysiące sygnałów alarmowych dotyczących zdrowia i działa na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i skutkami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii wszystkich poważnych zagrożeń zdrowotnych: od cholery i eboli po ptasią grypę (H5N1), SARS i pandemię COVID-19.

Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju

WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjacjach dotyczących usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Od lat 80. WHO realizuje projekty „Zdrowie jako pomost do pokoju” w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej, prowadząc interwencje humanitarne w miejscach konfliktów. Personel WHO nadal wykonuje niebezpieczne obowiązki w strefach konfliktów od Iraku po Libię i od Sudanu po Ukrainę.

Kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia

WHO jest światowym autorytetem w zakresie wydawania zasad i wytycznych w celu poprawy zdrowia ludzi. W 1981 roku państwa członkowskie WHO przyjęły Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, który do 2020 roku został wdrożony w 136 krajach, promując karmienie piersią milionów dzieci.

Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia

WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Organizacja ustanowiła swój Rozszerzony Program Szczepień w 1974 roku, aby wspierać wprowadzanie szczepionek dziecięcych na całym świecie, ukierunkowanych na wiele chorób jednocześnie, nie pozostawiając nikogo w tyle. Mamy teraz szczepionki, które chronią nas przed ponad 20 chorobami zagrażającymi życiu, pomagając ludziom w każdym wieku żyć dłużej i zdrowiej.

Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem

Zmiana klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość.

WHO wspiera kraje w opracowywaniu kompleksowych planów działania w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zmian klimatycznych, budowaniu bardziej odpornych, bezemisyjnych i zrównoważonych systemów i obiektów opieki zdrowotnej. 

 

Osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego były możliwe dzięki niestrudzonym wysiłkom pokoleń pracowników służby zdrowia na całym świecie. WHO promuje pracę pracowników służby zdrowia, którzy dokonali wszystkich tych przełomowych wydarzeń w dziedzinie zdrowia, od wyeliminowania ospy po dramatyczny postęp w leczeniu HIV.

 

Źródło:

https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health
https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/stories    

To tłumaczenie nie zostało stworzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). WHO nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność tego tłumaczenia. Oryginalne wydanie angielskie "WHO’s 7 + 5 health stories for everyone, everywhere 75 years of improving public health. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia; 2023. Licencja: CC BY-NC-SA 3.0 IGO" jest wydaniem wiążącym i autentycznym.

 

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu ogłasza konkurs profilaktyczny polegający na rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej. Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców powiatu myśliborskiego.

 

Załączniki:

1. Krzyżówka.

2. Regulamin konkursu.

3. Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.