OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że dnia 27 lipca 2023 r. o godz. 1500

w Urzędzie Miejskim w Barlinku, pokój nr 12, I piętro, ul. Niepodległości 20,

odbędzie się

LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego:
  • Złożenie wyjaśnień przez radnego,
  • Dyskusja,
  • Głosowanie nad uchwałą.
 4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski