KOMUNIKAT O PLANOWANYM TRENINGU URUCHAMIANIA SYREN ALARMOWYCH 

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) 

w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty.

Trening ma na celu również upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest on także formą uczczenia Powstańców oraz wszystkich zamordowanych w czasie Powstania przez niemieckich hitlerowskich okupantów.

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński