7 września w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku”. Z ramienia Województwa umowę podpisał Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, a w imieniu Gminy Barlinek   Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

Aktualnie w Urzędzie Miejskim w Barlinku trwa  przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót, których czas realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie może wynosić do 12 miesięcy.

W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu jezdni na odcinku o długości 0,378 km pomiędzy skrzyżowaniami ulicy Kombatantów z ulicami Ogrodową i Widok. W celu zniwelowania istniejących nierówności oraz likwidacji pęknięć poprzecznych jezdni zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz regulacja włazów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Remont ulicy Kombatantów poprawi dostęp do "Górnego Tarasu" oraz wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Szacowana wartość zadania wynosi 673.069,14 zł.

Wartość dofinansowania 55%, tj. 370.188,02 zł.