Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy obecnym i emerytowanym Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom

oraz Pracownikom Administracji  satysfakcji z pełnionych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękujemy Państwu za dydaktyczny i wychowawczy trud, jaki każdego dnia podejmujecie kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

 

 

 Z poważaniem

 

 

Mariusz Maciejewski                                                               Dariusz Zieliński

    Przewodniczący Rady Miejskiej                                                  Burmistrz Barlinka