W związku ze zwiększoną migracją dzikich ptaków w okresie jesiennym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu apeluje o bieżące stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach hodujących drób, zarówno na dużych fermach jak i w gospodarstwach przyzagrodowych. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w 2023 roku i pierwsze w bieżącym okresie jesiennym w województwie zachodniopomorskim stwierdzono w miejscowości Wytok, gminie Płoty (powiat gryficki).

 Załącznik: Pismo PIW 17102023.pdf