27 października Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku obchodziło swój Złoty Jubileusz.

Z tej okazji uroczystość zaszczyciło wielu znakomitych  gości,  Przedstawiciele organu prowadzącego na czele z Panem Burmistrzem Dariuszem Zielińskim, przedstawiciele instytucji od lat współpracujących z placówką, dyrektorzy placówek oświatowych.

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Pod Topolą” ma bardzo bogata tradycję i dużą rzeszę absolwentów – pierwsze przedszkolaki zawitały do  placówki 2 XI 1973 r.

Ówczesnym dyrektorem przedszkola była Pani Jadwiga Przyjazna. Od tego czasu minęło wiele lat. Stanowisko dyrektora  w latach 1989 -2017 pełniła Pani Teresa Staszak. Od 2017 roku funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” pełni Pani Barbara Walaszczyk.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 240 dzieci.

A tak to się zaczęło:

 

Zakłady Urządzeń Okrętowych „BOMET” w Barlinku to przedsiębiorstwo, które powstało na gruncie dawnej Fabryki Pługów, która przed i w okresie II wojny światowej była własnością niemieckiego fabrykanta. W pierwszej fazie powstania Zakładu produkowano tam części do sprzętu rolniczego. W miarę upływu czasu dawna „Fabryka Pługów” zmieniła swój asortyment produkcyjny zmieniając jednocześnie nazwę na Zakłady Urządzeń Okrętowych. Z roku na rok wzrastała liczba produkowanych asortymentów, zakład zaczął się bardzo szybko rozwijać, zwiększała się liczba pracowników. Na przestrzeni lat Zakłady Urządzeń Okrętowych stały się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów w powiecie myśliborskim, jak również w województwie szczecińskim.
 W październiku 1972 roku uruchomiono pierwszy wydział produkcyjny w nowo wybudowanym obiekcie Zakładów Urządzeń Okrętowych przy ul. Okrętowej, 
a w maju 1973 roku oddano do użytku budynek administracyjny zakładu. Wyżej wymienione czynniki spowodowały, że potrzeby socjalno-bytowe załogi poważnie wzrosły, już w roku 1971 wniesiono dodatkowo do Planu Pięcioletniego budowę dwóch obiektów socjalnych - przedszkola i żłobka.  A z początkiem roku 1971 Zakłady Urządzeń Okrętowych zleciły wykonanie dokumentacji na budowę Przedszkola. 1 października 1971 roku „BUDIMOR” SZCZECIN rozpoczął budowę. Zakończenie budowy planowano na 30 czerwca 1973 roku. W czasie budowy pojawiły się dodatkowe problemy, które spowodowały 4 – miesięczne opóźnienie oddania do eksploatacji przedszkola. I tak kosztem około 6 milionów ówczesnych złotych wybudowano Przedszkole na 125 miejsc, które niestety jeszcze w pełni nie zaspakajało potrzeb załogi Zakładów Urządzeń Okrętowych.

Oficjalne otwarcie nowego Przedszkola nastąpiło 2 listopada 1973 roku. Przedszkole było instytucją podległą administracyjnie Wydziałowi Oświaty. W ówczesnym czasie Przedszkole było jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w województwie. Przedszkole było bardzo dobrze zagospodarowane, co było dużą zasługą personelu przedszkola. Było chlubą Zakładów, kierownictwo Zakładów Urządzeń Okrętowych bardzo chętnie pokazywało Przedszkole gościom odwiedzającym Zakłady Urządzeń Okrętowych. Od tego czasu minęło wiele lat. Stanowisko dyrektora w latach 1989 – 2017 pełniła Pani Teresa Staszak za Jej kadencji 25 września 2003 r. Przedszkolu zostało nadane imię „Pod Topolą.” W roku 2015 Przedszkole przeszło termomodernizację
 i uzyskało piękny wygląd.

Od roku 2017 funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą|” pełni pani Barbara Walaszczyk.