mapa

Gmina Barlinek otrzymała znaczącą dotację, w wysokości 10,4 miliona złotych, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt poszukiwania wód geotermalnych. Inwestycja ta ma na celu zapewnić miastu dostęp do ekologicznego, bezemisyjnego źródła odnawialnej energii cieplnej i przyczynić się do częściowej niezależności energetycznej.

Dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie zaawansowanych prac geologicznych, które są niezbędne, aby zlokalizować wydajne zasoby geotermalne. Najbardziej kosztowną częścią projektu jest wykonanie odwiertu o planowanej głębokości 1 400 metrów, który, mamy nadzieję, będzie pełnił rolę otworu wydobywczego wód termalnych.

Projekt ten to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz troski o środowisko. Geotermalna energia cieplna nie tylko redukuje emisje gazów cieplarnianych, ale również stanowi efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla lokalnej społeczności. Planujemy wykorzystać te zasoby, aby zaspokoić potrzeby cieplne mieszkańców, minimalizując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

Barlinek, w perspektywie przyszłych lat, może stać się miastem ogrzewanym przez energię z wnętrza ziemi.

Gmina Barlinek dziękuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska za zaufanie i wsparcie w realizacji tego innowacyjnego projektu. Jesteśmy przekonani, że nasze wysiłki przyczynią się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, gdzie czysta energia stanie się integralną częścią naszego codziennego życia.