plakat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu informuje o organizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Moje podstawy bezpiecznej zimowej zabawy" w ramach realizowanej akcji "Bezpieczne Ferie 2024". Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z powiatu myśliborskiego i polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A 3 techniką artystyczną polegającą na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw - Collage, w zakresie tematycznym zgodnym z tytułem Konkursu. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych w domu i poza domem, propagowanie zdrowego stylu życia w tym zasad higieny osobistej, zwiększanie świadomości i wiedzy na temat wpływu podejmowanych decyzji na zdrowie swoje i innych.
Termin nasyłania prac wraz załącznikami mija 29 lutego 2024 r. Szczegóły w załączonym Regulaminie.

 

Regulamin konkursu

Zgoda opiekuna prawnego na udział konkursie

Formularz zgłoszeniowy