Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024

Planeta Kontra Plastik”

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania

Międzynarodowego Dnia Ziemi i zorganizowania akcji sprzątania w Barlinku.

Zadbajmy o nasze najbliższe otoczenie.

 

Jak co roku kwiecień to dla nas czas intensywnego sprzątania. Okazją jest Międzynarodowy Dzień Ziemi – święto, które obchodzimy 22 kwietnia i które łączy mieszkańców globu we wspólnej trosce o dobro naszej planety. To coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowania wspólnej odpowiedzialności, uświadamiania ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. To także sposobność do zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie.

 

Pierwszym znaczącym krokiem, który przyczynił się do troski o naszą planetę, była książka napisana przez Rachel Carson, zatytułowana „Silent Spring”, która miała na celu uświadomienie wszystkim, jak wielkim zagrożeniem dla Ziemi jest stosowanie chemikaliów. Winą za niszczenie naszej planety oskarżyła ona przemysł chemiczny, który jej zdaniem celowo narażał zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt. Kolejnym wydarzeniem, które przyczyniło się do zwiększenia świadomości społecznej w tym temacie było zdjęcie wykonane w 1968 roku przez astronautę, Billa Andersa w trakcie jego misji Apollo 8. Fotografia Ziemi wynurzającej się zza Księżyca sprawiła, że wiele osób dostrzegło nie tylko piękno naszej planety, ale także konieczność dbania o nią. 

 

Pierwszy w historii Dzień Ziemi odbył się w 1970 roku. Do jego organizacji przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce na początku 1969 roku, kiedy nieopodal plaży znajdującej się w Santa Barbara w Kalifornii z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat. Jedną z osób, która obserwowała tamte wydarzenia oraz jego skutki był Gaylord Nelson, ówczesny senator stanu Wisconsin. Katastrofa ekologiczna i jej konsekwencje wywarły na nim tak wielki wpływ, że postanowił zorganizować Międzynarodowy Dzień Ziemi, zwracając uwagę na problem ekologii i konieczność ochrony środowiska. W 1970 roku, krótko po pierwszym Dniu Ziemi, powołano Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. W skutek powyższego, podpisano wiele aktów prawnych, które miały na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków, a także walkę o zrównoważone środowisko.

Z okazji Dnia Ziemi przybliżamy kilka ciekawostek dotyczących naszej planety: 

 • Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 70% całej powierzchni Ziemi, zajmuje woda. Pozostały obszar to wyspy i kontynenty.
 • Doba na Ziemi trwa krócej niż 24 godziny. Dokładny czas wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy, ale dla ułatwienia czas ten jest zaokrąglany.
 • Według naukowców Ziemia istnieje od 4,6 miliarda lat.
 • Obecnie na Ziemi mieszka około 7,6 miliarda osób.
 • Najwyższym punktem znajdującym się na Ziemi jest Mount Everest.
 • Najniższym punktem na Ziemi jest Rów Mariański.

Co szkodzi Ziemi? Istnieje kilka czynników, które wypływają na postępujący kryzys naszej planety. Najważniejsze z nich to zmiany klimatyczne, wzrost populacji, konsumpcjonizm, coraz szybsza urbanizacja, niedobór wody, katastrofy ekologiczne.

 

Co może uratować Ziemię? Mając na uwadze ochronę środowiska dobrym pomysłem jest zmiana środka transportu z samochodu na rower lub komunikację miejską. Warto również ograniczyć zużycie wody. Należy także zrezygnować z kupowania produktów w plastikowych opakowaniach. Ważne jest, aby oszczędzać prąd i nie kupować rzeczy z których nie korzystamy.

Jakie są skutki zmian klimatycznych? Obecnie jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego, który stanowi ogromny problem dla całego świata. Konsekwencje tego są odczuwalne już dziś, a zdaniem specjalistów sytuacja ta na przestrzeni lat ulegnie znacznemu pogorszeniu. Do najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia należą m.in.:

 • coraz częściej występujące susze oraz powodzie,
 • ciągły wzrost poziomu wód w morzach i oceanach,
 • coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak długotrwałe upały, gwałtowne opady deszczu,
 • topnienie lodowców,
 • zwiększona częstotliwość i zasięg pożarów w lasach,
 • coraz dłuższy okres wegetacyjny flory.

 

Zgodnie z informacją przekazaną na oficjalnej, międzynarodowej stronie akcji, tegorocznym hasłem Międzynarodowego Dnia Ziemi jest: Planeta Kontra Plastik”. Wyjaśnienie brzmi: „Z okazji Dnia Ziemi w 2024 r., który przypada 22 kwietnia, EARHDAY.ORG niezachwianie dąży do wyeliminowania tworzyw sztucznych w trosce o zdrowie ludzi i planety, żądając zmniejszenia produkcji WSZYSTKICH tworzyw sztucznych o 60% do 2040 r.”.

 

Plastik to jeden z największych problemów środowiskowych XXI wieku. Obecnie rocznie na świecie produkuje się już ponad 450 milionów ton plastiku, gdy w 1950 r. było to mniej niż 2 mln ton. Od 1950 roku na całym świecie wyprodukowano 9,2 miliarda ton plastiku. Z tego aż 6,9 miliarda ton trafiło na śmietnik. W skali świata tylko 9% plastikowych śmieci jest poddawane recyklingowi. Pozostała część trafia na wysypiska śmieci (49%), trafia do odzysku energii przez spalanie (19%) lub jest źle zarządzana (22%), co zwykle oznacza, że trafia do mórz i oceanów lub do środowiska naturalnego. Plastik nie jest materiałem, który rozkłada się szybko – potrzeba na to co najmniej 450 lat, a może nawet całej wieczności. By więc nie obciążać ekosystemów i nie generować hałd śmieci, które będą zalegać kilka wieków, konieczna jest jak najszybsza redukcja zużywanego plastiku. Sytuacja z gospodarką plastików w Europie jest znacznie lepsza niż na całym świecie i według raportu Eurostat z 2018 r. poziom recyklingu w Unii Europejskiej (łącznie z Wielką Brytanią) wynosi 32,5%, składowanie na poziomie 25% a odzysk energii 42,6%. Polska jest mniej więcej na poziomie średniej Unii Europejskiej. Liderami recyklingu w Europie są Litwa i Słowenia (>70%), a najgorsza sytuacja jest we Francji (<30%). Zanieczyszczenie plastikiem ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i zwierząt. Plastikowe odpady zaśmiecają plaże, rzeki i oceany, szkodząc ekosystemom wodnym. Mikroplastik czyli małe cząsteczki plastiku, przedostaje się do łańcucha pokarmowego, zagrażając zdrowiu człowieka i zwierząt. Aby rozwiązać problem zanieczyszczenia plastikiem, konieczne jest zmniejszenie jego produkcji, zwiększenie recyklingu i poprawa zarządzania odpadami. Realizację powyższego, ambitnego celu, możemy wesprzeć codziennymi, dobrymi nawykami. Segregujmy poprawnie odpady, by możliwie najwięcej zostało poddanych procesowi recyklingu. Zamiast tzw. „foliówek” wybierajmy torby wielorazowe. Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą.  Wybierajmy produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach, ograniczajmy przedmioty jednorazowe i unikajmy plastiku – kupujmy odpowiedzialnie i zwracajmy uwagę na opakowania.

 

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie. Zapraszamy mieszkańców Barlinka do udziału w kwietniowych obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi – „sprzątamy teren naszej gminy”.

 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za utrzymanie dobrostanu błękitnej planety!