Wojskowa Akademia Techniczna (Instytut Bezpieczeństwa i Obronności w Wydziale Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania) z Warszawy prowadzi badania na temat bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w ujęciu lokalnym oraz zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją gospodarstw domowych. W ramach tego projektu wytypowanych zostało 5 średniej wielkości miast z terenu Polski wykorzystujących w sieci ciepłowniczej ciepło termalne (geotermalne) oraz 5 takich miast wykorzystujących tradycyjne źródła ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych. W ramach tej drugiej grupy wybrany został Barlinek.

Prace badawcze są zróżnicowane i polegają na rozbudowanym badaniu ankietowym 5 osób z Jednostki Samorządu Terytorialnego i Jednostek Organizacyjnych, badaniu ankietowym mieszkańców oraz na badaniu jakości powietrza, przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Działania te prowadzi dr Katarzyna Świerszcz pracownik naukowy na Wydziale Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania w Warszawie.

Badanie ankietowe pięciu osób odbyło się 27 i 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku. Także w tych dniach przeprowadzone zostało badanie jakości powietrza w 10 zróżnicowanych miejscach Barlinka.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców naszego miasta. W związku z tym, informujemy mieszkańców, że przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia działający na zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej, niebawem rozpoczną prowadzenie tych badań i będą bezpośrednio zwracać się do Państwa o wypełnianie anonimowo ankiet. Zachęcamy do uczestnictwa w tym projekcie, którego analiza pozwoli na rozpoznanie zagadnienia.

UM

 

Pismo przesłane przez Wojskową Akademię Techniczną