W dniu 18 września br. w celu uczczenia 84. rocznicy wywózki ludności na Sybir, członkowie Związku Sybiraków w Barlinku, spotkali się na Cmentarzu Komunalnym pod pomnikiem upamiętniającym rodziny, które w uwłaczających warunkach, wywożono w syberyjską tajgę.

17 września 1939 roku, rozpoczęto masowe deportacje ludności. Rodziny wywożone w wagonach bydlęcych, bez możliwości zabrania osobistych rzeczy, wyciągane nocą z łóżek, jechały kilka tygodni, by zakończyć podróż w syberyjskiej tajdze.

Ku pamięci tych Rodzin, pod pomnikiem Sybiraków, Prezes Związku Sybiraków w Barlinku Maria Symonowicz wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach: Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego, Sekretarza Barlinka Ewy Hinc – Dziedzieli, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Miejskiej w Barlinku Cezarego Michalaka złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Uroczystość uhonorował poczet sztandarowy Związku  Sybiraków będący pod opieką młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku.

Barlinecki Budżet Obywatelski na 2024 rok

Szanowni mieszkańcy Naszej Gminy,

chciałbym zaprosić państwa do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2024. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 400 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego: 300 tys. zł projekty miejskie oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku zgłoszono cztery projekty miejskie i pięć projektów sołeckich. Wszystkie projekty  uzyskały rekomendację Zespołu ds. oceny formalnej i merytorycznej projektów. Największe poparcie uzyskały projekt BUDOWA SIECI MONITORINGU POWIETRZA W BARLINKU Z UWZGLĘDNIENIEM OKOLIC ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH - (projekt miejski) oraz ZAKUP QUADA RATOWNICZEGO DLA OSP MOSTKOWO WRAZ Z OSPRZĘTEM  (projekt sołecki).

Przed nami ósma edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2024.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 20 lipca 2023 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanej strony internetowej, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować poprawnie wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można złożyć nie tylko za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej. Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 1 do 24 września będzie można zgłaszać wnioski projektów inwestycyjnych na zadania miejskie - poparte minimum trzynastoma podpisami oraz wnioski projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie – poparte minimum pięcioma podpisami. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 9 do 29 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org. Najpóźniej do 3 listopada  zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2024 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński

IX Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nordic Walking w ramach Pucharu Bałtyku już za nami. Kolejny raz pasjonaci Nordic Walking walczyli o mistrzowskie tytuły w Barlinku. W tym roku w zawodach wzięło udział około 170 zawodników z całej Polski. Zawody rozegrały się na dystansie 5 i 10 km. w czternastu  kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy na 5 km: Ludwiczak Andżelika, w kategorii mężczyzn Kużmicz Adam. Na dystansie 10 km z kobiet najszybsza była Filipowicz Barbara, a wśród mężczyzn Kłos Maciej.

Podczas imprezy zostały rozegrane również Mistrzostwa  Sztafetowe Szkół z Gminy Barlinek. Drużyny pięcioosobowe dziewcząt i chłopców pokonały pięć okrążeń stadionu maszerując po tartanie.  Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Barlinka  w kategorii M i K. Sztafetę młodzieżową  objęła patronatem firma  Echo. 

Pierwszy raz rozegrano również  Mistrzostwa Drużynowe NW  Nadleśnictw,  w których tytuł Mistrza uzyskało Nadleśnictwo Myślibórz. Gościem imprezy był   Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek Sławomir Gilbert, Dyrektor BOK Andrzej Jędrzejak i Katarzyna Mielcarek Pełnomocnik burmistrza ds. nordic walking i oczywiście  Andrzej Szelążek Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Po podsumowaniu zawodów rozlosowano tradycyjnie rower od Burmistrza Europejskiej Stolicy Nordic Walking, duży pakiet usług od firmy „Echo- media, Internet, telefon” oraz inne prezenty od sponsorów. Tym razem zawodnicy i mieszkańcy miasta mogli skorzystać również z atrakcji Rodzinnego Festynu Zdrowy Styl Życia, który odbywał się na placu obok stadionu. 

Wydarzenie realizował Barlinecki Ośrodek Kultury w imieniu Burmistrza Barlinka. Współorganizatorem imprezy było Nadleśnictwo Barlinek. Całość koordynowała  Katarzyna  Mielcarek pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking. Pomocy przy organizacji imprezy  udzieliły następujące instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Komisariat Policji w Barlinku, OSP Mostkowo oraz OSP  Barlinek . SP 1 w Barlinku.  Bardzo dziękujemy za wsparcie promocji naszego wydarzenia na antenie radia  red. Piotrowi Rokickiemu z Radia Szczecin i Radiu Gorzów. Serdecznie dziękujemy redakcji sportowej z TVP3 Gorzów za news z Barlinka. Podziękowania składamy również  dla  TVP Echo Choszczno i  dla portalu e-barlinek, które wspierają nas medialnie od kilku lat. Fotorelacja: Barlinecki Ośrodek Kultury - M. Przybylska,

Centrum Informacji Turystycznej K. Mielcarek J. Broch .  

IX Mistrzostwa Europejskiej Stolicy Nornic Walking w ramach Pucharu Bałtyku już za nami. Kolejny raz pasjonaci Nordic Walking walczyli o mistrzowskie tytuły w Barlinku. W tym roku w zawodach wzięło udział około 170 zawodników z całej Polski. Zawody rozegrały się na dystansie 5 i 10 km. w czternastu  kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze czasy na 5 km: Ludwiczak Andżelika, w kategorii mężczyzn Kużmicz Adam. Na dystansie 10 km z kobiet najszybsza była Filipowicz Barbara, a wśród mężczyzn Kłos Maciej.

Podczas imprezy zostały rozegrane również Mistrzostwa  Sztafetowe Szkół z Gminy Barlinek. Drużyny pięcioosobowe dziewcząt i chłopców pokonały pięć okrążeń stadionu maszerując po tartanie.  Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 z Barlinka  w kategorii M i K. Sztafetę młodzieżową  objęła patronatem firma  Echo. 

Pierwszy raz rozegrano również  Mistrzostwa Drużynowe NW  Nadleśnictw,  w których tytuł Mistrza uzyskało Nadleśnictwo Myślibórz. Gościem imprezy był   Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek.

Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek Sławomir Gilbert, Dyrektor BOK Andrzej Jędrzejak i Katarzyna Mielcarek Pełnomocnik burmistrza ds. nordic walking i oczywiście  Andrzej Szelążek Dyrektor  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Po podsumowaniu zawodów rozlosowano tradycyjnie rower od Burmistrza Europejskiej Stolicy Nordic Walking, duży pakiet usług od firmy „Echo- media, Internet, telefon” oraz inne prezenty od sponsorów. Tym razem zawodnicy i mieszkańcy miasta mogli skorzystać również z atrakcji Rodzinnego Festynu Zdrowy Styl Życia, który odbywał się na placu obok stadionu. 

Wydarzenie realizował Barlinecki Ośrodek Kultury w imieniu Burmistrza Barlinka. Współorganizatorem imprezy było Nadleśnictwo Barlinek. Całość koordynowała  Katarzyna  Mielcarek pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. nordic walking. Pomocy przy organizacji imprezy  udzieliły następujące instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Komisariat Policji w Barlinku, OSP Mostkowo oraz OSP  Barlinek . SP 1 w Barlinku.  Bardzo dziękujemy za wsparcie promocji naszego wydarzenia na antenie radia  red. Piotrowi Rokickiemu z Radia Szczecin i Radiu Gorzów. Serdecznie dziękujemy redakcji sportowej z TVP3 Gorzów za news z Barlinka. Podziękowania składamy również  dla  TVP Echo Choszczno i  dla portalu e-barlinek, które wspierają nas medialnie od kilku lat. Fotorelacja: Barlinecki Ośrodek Kultury - M. Przybylska,

Centrum Informacji Turystycznej K. Mielcarek J. Broch.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie   z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych  lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz  osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku  przysposobienia z uczestnikiem.

 

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 1 lub 2.

 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie karty zgłoszenia - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 wraz z kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Barlinku  w terminie do 29 września 2023 roku do godz. 15.00.

 

Ważne:

 1. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do31 grudnia 2024 r.
 2. Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” - edycja 2024, który jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

 Załączniki

 1. Informacja o naborze
 2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Uwaga!
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną)  nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

Osoba do kontaktu: Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych - Pani Iwona Kaczorowska, tel. 785-991-236 w godzinach pracy Ośrodka.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barlinku zaprasza na spotkanie nt. "FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym"

Spotkanie odbędzie się 14 września 2023 r. (czwartek) w godzinach 16.00-17.30 przy SP ZOZ, Barlinek.