W dniu 9 października Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz z siedzibą przy ul. Grottgera 22A, 40-681 Katowice, wybrną w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Dostawę i montaż:

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza,

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza oraz zapewniających pomiar formaldehydu w zakresie pomiarowym 0-1 mg/m3 z dokładnością pomiarową do 0,001 mg/m3 przy maksymalnym błędzie pomiarów ≤5%,

  • 1 szt. czujnika mierzącego jakość powietrza oraz zapewniającego pomiar natężenia hałasu w minimalnym zakresie pomiarowym 40dB-120dB z dopuszczalnym błędem pomiarowym ≤0,5dB,

  • 1 szt. multifunkcjonalnego wyświetlacza LED prezentującego wyniki pomiarów,

  • 4 szt. wyświetlaczy LED .

 2. Wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS prezentującej wyniki pomiarów.

 3. Stworzenie podstrony na stronie Gminy Barlinek prezentującej wyniki pomiarów wraz z umieszczeniem w aplikacji „Igo Gmina Barlinek” linku do tej podstrony.

 4. Utrzymanie i obsługę serwisową sieci monitoringu przez okres 36 miesięcy.

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy:

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy

Termin umowny na wykonanie i uruchomienie systemu to 70 dni od daty podpisania umowy.

Koszt wykonania i uruchomienia systemu to 123.984,00 zł brutto, natomiast łączny koszt utrzymania i serwisowania systemu monitoringu przez 36 miesięcy to 155.039,04 zł brutto płatne w comiesięcznych ratach w wysokości 4.306,64 zł brutto.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Barlinek.

Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek                                                             

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Od 01 do 31 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 01 do 24 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 10 (dziesięć) projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie projekty zgłoszone do BBO na 2024 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 09 do 29 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

 1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
 2. Mamy 3 możliwości oddania głosu:
 • na 1 zadanie sołeckie,
 • na 1 zadanie miejskie,
 • na 1 zadanie miejskie i 1 zadanie sołeckie,

      3. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej.

przypominam: zagłosować można tylko jeden raz !

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska (podwójne nazwisko należy oddzielić myślnikiem) oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 03 listopada br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.

                                                                                                                       Burmistrz Barlinka

                                                                                                                    Dariusz Zieliński

  OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 5 października 2023 r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20   

 

 odbędzie się

 

LXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

        W BARLINKU

 

Mariusz Józef Maciejewski

Piąta edycja akcji #sadziMY odbędzie się 2 i 3 października. Na wielkie narodowe sadzenie drzew w roku poprzedzającym stulecie istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali milion sadzonek. Będzie je można otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Polskie lasy są w świetnej kondycji. U progu jubileuszu setnej rocznicy powstania, Lasy Państwowe konsekwentnie kontynuują działania na rzecz zwiększania lesistości kraju, która obecnie wynosi 29,6 proc. Oznacza to, że lasy zajmują niemal trzecią część Polski.  

Na początku października leśnicy ponownie zapraszają Polaków do ogólnopolskiego sadzenia drzew.

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY będzie miał miejsce we wtorek 3 października na terenie Nadleśnictwa Suchedniów (RDLP w Radomiu). Tam drzewa będzie sadziła para prezydencka. Prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda nie tylko patronują przedsięwzięciu od jego pierwszej edycji, ale także sami, własnym przykładem, zachęcają do działania.

– Po raz piąty rusza akcja #sadziMY. Jak co roku bierzemy w niej udział i serdecznie do tego zachęcamy – mówi prezydent.

Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Leśnicy będą je rozdawać w poniedziałek i wtorek 2 i 3 października między 9.00 a 15.00. Stoiska z sadzonkami będzie można też spotkać w centrach niektórych miast. Dokładne lokalizacje najlepiej sprawdzić na stronach internetowych nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: - Lasów nigdy nie jest za dużo. Sumiennie realizujemy założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, czyli tworzymy warunki do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w 2050 r. Dążymy do tego, by Polska była jeszcze bardziej zielona. Dla dobra przyrody, dla komfortu życia Polaków, dla rozwoju naszej gospodarki.

 Leśnicy będą rozdawać sadzonki nieodpłatnie. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

 Nadleśnictwo Myślibórz zaprasza po odbiór sadzonek na plac Nadleśnictwa (wjazd od ul. 1-go Maja w Myśliborzu) oraz do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Swobnicy w godzinach od 9:00 do 15:00 (lub do wyczerpania zapasów).