W związku z trwającym okresem zbierania grzybów Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa biologicznego podczas spędzania czasu na terenach leśnych. Na terenie powiatu myśliborskiego występuje ASF u dzików, w związku z czym osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami powinny powstrzymać  się od uczestniczenia w aktywnościach na terenach leśnych ze względu na możliwość przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie.

W przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić ani dotykać, czy przenosić szczątków z miejsca znalezienia. Należy oznaczyć to miejsce, by było widoczne dla służb i jeśli to możliwe wyznaczyć koordynaty z telefonu komórkowego. O fakcie znalezienia zwłok padłego dzika należy poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, leśniczego, myśliwego, bądź władze gminne, policję. Padłego dzika można również zgłosić poprzez aplikację „Zipod”.

Link do aplikacji: https://zipod.wetgiw.gov.pl:4443/

Jak korzystać z ZIPOD: https://omyk.pl/zipod-zintegrowany-interfejs-padlych-i-odstrzelonych-dzikow/

Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu terytorialnym jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. Dziedziczenie.


Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach, art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.


Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość maja grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowane są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o lasach https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/


Ile zapłacą Nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Kontakt do Nadleśnictwa Myślibórz:
Nadleśnictwo Myślibórz
ul. Dworcowa 2,
74-300 Myślibórz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: (095) 747 – 21 – 50
www: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się
LXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barlinek na lata 2019-2023 za rok 2022.
 4. Ocena działalności spółki z udziałem Gminy Barlinek tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki
  z o.o. w Barlinku w zakresie utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni i lasów komunalnych, zarządzania cmentarzami komunalnymi.
 5. Informacja z działalności spółek: PGK sp.z o.o.,BTBS sp.z o.o.,PWK Płonia sp.z o.o.,Szpital Barlinek sp. z o.o.
 6. Informacja odnośnie opieki zdrowotnej w Gminie Barlinek przez podmioty lecznicze.
 7. Informacja z działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi miejskiemu w Barlinku.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek. (Parafia pw. Chrystusa Króla w Jesionowie).
 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych Gminy Barlinek.(Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Mostkowie).
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu Za zasługi dla Barlinka.
 15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

                Mariusz Józef Maciejewski        

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

- zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

- raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 132/2023 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej -zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów (załącznik do pisma).
Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 27 września 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze mieszkańców do pracy w zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok