las po wichurach

Jak powinni postępować właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego?

Starosta Myśliborski, w związku z ostatnimi wichurami, przypomina, że każdy właściciel lasu jest zobowiązany,wykonywać uprzątnięcia wywrotów, wiatrołomów w ramach zaplanowanych zabiegów gospodarczych, które są zapisane w uproszczonych planach urządzenia lasu, bądź inwentaryzacji stanu lasu, a pozyskane drewno zgłaszać właściwemu terytorialnie Nadleśnictwu do ocechowania i uzyskania świadectwa legalności jego pozyskania.


Jeżeli w dokumentacji urządzeniowej lasu nie będzie zaplanowanych zrębów na ten czas na tej powierzchni, właściciele lasu muszą złożyć wniosek do Starosty Myśliborskiego o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu w przypadkach losowych (druk do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 51, II piętro oraz ze strony internetowej: https://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/122.dhtml)


Jest to bardzo skomplikowany proces. Dlatego decyzja, co należy robić na danej powierzchni leśnej musi być poprzedzona oględzinami.


Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego mogą otrzymać nieodpłatnie pomoc doradczą, której udzielają pracownicy właściwego terytorialnie nadleśnictwa. Pracownicy nadleśnictwa, prowadzący sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na wniosek właściciela lasu dokonają oględzin każdej powierzchni leśnej. Są one potrzebne, żeby móc określić, jak postępować na danej powierzchni leśnej.


Starosta sprawuje jedynie nadzór nad lasami, natomiast w kwestii uprzątnięcia właściciele niestety muszą sobie poradzić sami. Myślimy jednak, że nadleśnictwa będą w stanie każdemu właścicielowi udzielić niezbędnych informacji.

 

Informacje przygotował:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Burmistrz z nauczycielami

13 października w Barlineckim Ośrodku Kultury obchodzono dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył nagrody dla wyróżnionych nauczycieli, w części artystycznej natomiast wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: radny województwa zachodniopomorskiego Józef Jerzy Faliński oraz członek zarządu powiatu myśliborskiego Ryszard Wiśniak. Byli również przedstawiciele placówek oświatowych oraz radni Barlinka wraz z Przewodniczącym Mariuszem Maciejewskim.

 

 

 

 

Inauguracja Roku Kulturalnego - zdjęcie grupowe

W kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018. Na wstępie podsumowano miniony rok w kulturze, który był przepełniony wieloma interesującymi wydarzeniami między innymi dzięki wsparciu sponsorów.

Statuetki „Pegaza” za współpracę z Barlineckim Ośrodkiem Kultury wyręczali Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz. A otrzymali je:  GBS Bank, Gaspol, BTBS, Nadleśnictwo Barlinek, TUiR Warta, PWiK Płonia, PGK Sp. z o.o., Skotrans – Paweł Skowron, B.fT Bartłomiej Karaszewski.

W części artystycznej spotkania wspominano wielkiego artystę, kabareciarza, mieszkańca Barlinka Jana Kandra.

 

Władze Barlinka z ratownikami medycznymi

W tym roku po raz 12. obchodzimy święto Ratownictwa Medycznego, ustanowione na dzień 13 października przez Sejm RP na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem ratowników medycznych jest święty Gerard Tonque z Amalfi, który jako pierwszy zorganizował w Średniowieczu służbę szpitalników, niosących pomoc pielgrzymom zmierzającym do Jerozolimy.

Wszystkim Ratownikom życzymy satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Burmistrz wręcza naczelnik poczty bukiet kwiatów

Światowy Dzień Poczty obchodzony jest corocznie 9 października w ponad 150 krajach. Data nie jest przypadkowa, bowiem 9 października 1874 został podpisany na konferencji w Bernie Traktat Berneński, powołujący do życia, jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych - Światowy Związek Pocztowy.  

W Polsce tego dnia od 1956 roku obchodzony jest „Dzień Znaczka Pocztowego”.

Poczta Polska jest instytucją liczącą sobie ponad 450 lat. Jej powstanie datuje się od momentu uruchomienia pierwszego szlaku pocztowego między Polską a Włochami, kiedy to 18 października 1558 król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską, jako sformalizowaną instytucję publiczną.

18 października jest oficjalnym świętem Poczty Polskiej.