Podpisanie umowy

6 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu Konstantego Oświęcimskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowy kanalizacji deszczowej w Barlinku”.

Środki na inwestycję pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Koszt realizacji projektu to 3.857.859,25 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%, tj. 3.279.180,34 zł.

Przy wsparciu Unii Europejskiej w Barlinku powstanie nowa sieć kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego i ul. Zielnej w Barlinku o łącznej długości 828 mb. Wybudowanie nowych sieci odprowadzających wodę opadową ma zabezpieczyć część miasta przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych. Z nowej sieci skorzysta prawie 2.600 mieszkańców Barlinka.

Pierwszy etap inwestycji obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego zakończony zostanie jeszcze w 2016 r. Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę prac. W ramach zadania przeprowadzona zostanie budowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø160÷300, separatora z osadnikiem, przepompowni wód deszczowych, studni rewizyjnych, wpustów deszczowych ulicznych i muldy chłonnej. Dzięki realizacji projektu zostaną rozwiązane problemy, z którymi od lat borykają się mieszkańcy tej części miasta, związane m.in. z zalewaniem i podtapianiem drogi i terenów przyległych podczas większych opadów atmosferycznych. Dotychczas ulica Flukowskiego nie posiadała odwodnienia nawierzchni drogowej, a naturalne warunki sprzyjają utrzymywaniu się tu wysokiego poziomu wód powierzchniowych.

Mapa - Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku

Drugi etap projektu związany z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej zostanie zakończony w 2017 r. Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej w tej części miasta poprzez podział istniejącej zlewni wód deszczowych na 2 części: z odprowadzeniem wód deszczowych z mniejszej części obszaru i z ul. Zielnej za pomocą istniejącego kanału średnicy Ø600mm i odprowadzeniem wód deszczowych z większej części obszaru za pomocą nowego kanału o średnicy Ø1000mm. Zakres prac przewiduje przebudowę istniejącego kolektora deszczowego, budowę nowego rurociągu deszczowego o średnicy Ø1000mm i Ø1200mm, budowę separatora z osadnikiem oraz wylotu w kanale Młynówki w ul. Ogrodowej.

Kanalizacja deszczowa w ul. Zielnej jest kluczowym odcinkiem sieci. Tu spływają wody deszczowe z naturalnej grawitacyjnej zlewni, obejmującej obszar zamieszkały przez ponad 2 tys. mieszkańców (w tym osiedla „Zydlung”, „Osiedla szkolnego”, ul. Szosowej i Przemysłowej). Przepełnienie kanalizacji deszczowej przy ulicy Zielnej podczas szczególnie obfitych opadów atmosferycznych skutkuje wieloma problemami, w tym zalewaniem posesji i pasa drogowego, przedostawaniem się wody do piwnic, cofaniem się ścieków z kanalizacji ogólnospławnej oraz wylewanie się ścieków sanitarnych w domach. Rozwiązanie problemu wód deszczowych w ul. Zielnej jest więc istotne dla poprawy warunków życia mieszkańców, czy warunków drogowych w tej części miasta. Jednak inwestycja ma również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta, umożliwiając podłączanie kolejnych zlewni i dalszą urbanizację obecnie niezabudowanych terenów położonych w obrębie ulic: Szosowa, Moniuszki, M. Skłodowskiej-Curie i Kombatantów.

loga

 

 

Chór „Halka” podczas występu

23 września na sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbył się koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia chóru „Halka”. Na widowni, zapełnionej do ostatniego miejsca, zasiedli m.in. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Przewodniczący RM Mariusz Maciejewski wraz z Radnymi, dyrektorzy placówek oświatowych z Gminy Barlinek, rodziny, przyjaciele a także wierni fani chóru.

 

 

XXXVII Biegi Leśne - uczestnicy na mecie

17 września na boisku sportowym przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Leśnej w Barlinku, już po raz 37. odbyły się Jesienne Biegi Leśne im. Jana Dobaczewskiego.

 

Wyniki:

 

Rocznik 2011 i młodsi – 250 m:
Dziewczęta:
I – Karolina Chojnacka
II – Dagmara Czarnecka
III – Nina Lipińska
Chłopcy:
I – Adrian Mularczyk
II – Stanisław Robak
III – Maciej Siewiera


Rocznik 2010 – 2009 – 250 m:
Dziewczęta:
I – Nela Strembicka
II – Urszula Poździk
III – Blanka Kwiatkowska
Chłopcy:
I – Wojciech Filipiak
II – Alan Wróbel
III – Antoni Mazur


Rocznik 2008 – 2007 – 500 m:
Dziewczęta:
I – Martyna Jóźwiak
II – Aleksandra Bandrowska
III – Lena Frontczak
Chłopcy:
I – Kamil Krawczyk
II – Krystian Retzlaf
III – Kuba Łazęcki


Rocznik 2000 i starsi:
Dziewczęta 1500 m:
I – Oliwia Majkut
II – Aleksandra Krupa
III – Magdalena Olszacka
Chłopcy 2000 m:
I – Dawid Sędziak
II – Paweł Czajkowski
III – Szymon Kostrakiewicz

Rocznik 2006 – 800 m:
Dziewczęta:
I – Hanna Kumor – Górska
II – Kalina Bunda
III – Nina Sławińska
Chłopcy:
I – Krystian Olechowski
II – Piotr Król
III – Szymon Szymaniak


Rocznik 2005 – 2004 – 800 m:
Dziewczęta:
I – Maja Raciok
II – Dagmara Suszczyńska
III – Iga Kądziołka
Chłopcy:
I – Oliwier Pawłowski
II – Wiktor Kaczmarczyk
III -  Michał Sawka


Rocznik 2003:
Dziewczęta 800 m :
I – Maja Kardasz
II – Oliwia Leszkiewicz
III – Karolina Patynowska
Chłopcy 1000 m :
I – Miłosz Matwiej
II – Marcel Drutowski
III – Tytus Osękowski


Rocznik 2002 – 2001:
Dziewczęta 1000 m:
I – Katarzyna Nogalska
II – Weronika Majkutewicz
III – Oliwia Błaż
Chłopcy 1500 m:
I – Sebastian Mostowski
II – Mateusz Balawander
III – Sebastian Dębicki

 

Bieg otwarty:
Kobiety 2000 m:
I – Karolina Nowak
II – Alicja Kowalewska
III – Mariola Łukomska
Mężczyźni 4000 m:
I – Szymon Karasiewicz
II – Denis Nogalski
III – Tomasz Chawawko

 

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku

01 września tego roku, minęło dokładnie dwadzieścia lat, od momentu rozpoczęcia działalności Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku. Placówka ta powstała w wyniku fuzji Przedszkola Zakładowego BPPD przy ul. Leśnej oraz Przedszkola Miejskiego przy ul. Słonecznej a jej oficjalne otwarcie, już przy ul. Kombatantów, nastąpiło 13 września 1996 r.

 

Moment przekazania chleba

03 września w Barlinku odbyło się tegoroczne Święto Plonów - Dożynki Gminne. Po Mszy Świętej, która odbyła się w kościele pw. NSNMP władze miasta, rolnicy z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy Barlinka przeszli korowodem na teren boiska sportowego przy dawnym Ekonomiku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Starostami święta byli Państwo Iwona Dwojewska oraz Tadeusz Brocki, którzy na ręce Burmistrza Dariusza Zielińskiego przekazali chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż..

 

Konkurs na wieńce dożynkowe:
I miejsce – sołectwo Płonno
II miejsce – sołectwo Mostkowo
III miejsce – sołectwo Stara Dziedzina
IV miejsce – sołectwo Moczkowo.

Konkurs na najlepszy sernik:
I miejsce Krzynka
II miejsce – Równo
III miejsce – Lutówko.

Konkurs na rzut wałkiem:
I miejsce – Agnieszka Sawicka 24,00 m
II miejsce – Małgorzata Wilk 19,00 m
III miejsce – Joanna Wacławiak 17,60 m
Rzut kaloszem
I miejsce – Andrzej Frontczak 22,50 m
II miejsce – Mariusz Maciejewski 18,70 m
III miejsce – Radosław Łapsza 18,20 m
„Strongman”
I miejsce – Waldemar Chudy
II miejsce – Oskar Fryś
III miejsce – Dawid Surmacz

 

W części artystycznej Dożynek Gminnych wystąpili: Anna i Romuald Spychalscy, CamaSutra, No Problem, Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Sonata.

 

Sponsorzy – HaCon, Gaspol Energy, Nadleśnictwo Barlinek, Marketing PHU Tadeusz Niewiadomski, AdRem, GBS Bank, PHU G. Bochman, Metpol, Piekarnia T.W. Boratyn.