W dniu 09.04.2024 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę o udzielenie, przez Gminę Barlinek, dotacji na wsparcie działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. XXV - lecia Pomorza Zachodniego.

Dotacja zostanie przeznaczona na prace budowlane budynku świetlicy oraz pomieszczeń socjalnych.

 

 

 

                  WAKACJE 2024

      TURNUSY REHABILITACYJNE

           DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Więcej informacji w załącznikach:

rada_gminy.

rada_powiatu.

sejmik_wojewodztwa.

Burmistrza_Barlinka.

 03 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku podpisana została umowa dofinansowania zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Płonno”. Umowę z ramienia województwa podpisał: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, natomiast z ramienia Gminy Barlinek Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności sołtysa sołectwa Płonno, Leszka Buchmana.

Koszt zadania to 40 000 zł, a dofinansowanie wynosi 20 000 zł. Dofinansowanie  uzyskano w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i  modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach zadania zostaną zakupione oraz zamontowane elementy siłowni zewnętrznej, w tym między innymi: malutek piechur/ biegacz, malutek rower, wioślarz, masażer z siedzącym twisterem oraz stepper dla niepełnosprawnych.