W dniu 03.04.2024 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę o udzielenie, przez Gminę Barlinek, dotacji na wsparcie działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kochanowskiego.

Ogrody działkowe to nie tylko własne warzywa i owoce, to także centra aktywności społecznej. Miejsca, gdzie ich członkowie się spotykają, przyprowadzają swoje dzieci i wnuki.

Warto je wspierać, co w miarę możliwości finansowych Gmina czyni.

W sobotę 23 marca 2024 roku odbył się w Prenzlau Pierwszy Spacer Nordic Walking Miast Partnerskich. Uczestniczyli w nim fani tego sportu z Prenzlau, Uster i Barlinka. W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób. Gminę Barlinek reprezentowała grupa z Mostkowa, okolic i Barlinka. Imprezę uświetniła obecność Królowej Łabędzi i jej damy dworu, które na mecie wręczały uczestnikom dyplom oraz drobny podarunek. Organizatorzy przygotowali zwiedzanie miasta w dwóch grupach oraz bardzo ciekawą integracyjna gimnastykę. Prenzlauer See-Gang zakończył się przekazaniem tradycyjnej polskiej wielkanocnej palmy, przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Mostkowie. Na ręce Pana Burmistrza Hendrika Sommera symbol naszej tradycji złożyła Pani Katarzyna Mielcarek – Pełnomocnik Burmistrza Barlinka ds. Nordic Walking oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostkowie – Pani Iwona Galbarczyk. Dziękujemy władzom miasta Prenzlau za zaproszenie do udziału i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie na kolejnym Spacerze Nordic Walking Miast Partnerskich. Wyjazd zorganizowało Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku.

Autor: CIT Barlinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 marca 2024 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

LXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022 - 2024 oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku za rok 2023.
 8. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i gminy Barlinek na lata 2011 - 2032.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2024 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski