W dniu 27.02.2024 r. Ewidencja Ludności i dowody osobiste  nieczynne od 10.00 do 12.00. 

Szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Szczecinie II

z dnia 22 lutego 2024 r.

 

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Barlinku, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Chociwlu, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzanach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Dolicach, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lipianach, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Marianowie, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Mieszkowicach, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Moryniu, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Myśliborzu, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogródku Pomorskim, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Stargardzie, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcińsku-Zdroju, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Warnicach, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie, w liczbie 4
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu, w liczbie 4
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, w liczbie 5
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Stargardzie, w liczbie 8
do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 10.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Szczecinie II:
ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz

 

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

 

LXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Kalendarz imprez i uroczystości planowanych w Gminie Barlinek w 2024 roku - informacja.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 na terenie Gminy Barlinek.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców Gminy Barlinek.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Barlinek na lata 2024 – 2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2024 - 2038.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku i objęcia udziałów w związku z realizacją inwestycji przy ul. 11 Listopada - budynek B.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej
  w Dziedzicach, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 253.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 567/29.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Mostkowie, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 53/29.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Tunelowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działki nr 729/28, 729/29, 729/30.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 465/2.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - działka nr 151/3.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej
  w Barlinku przy ul. Różanej, stanowiącej własność Gminy Barlinek - dz. nr 148/14.
 19. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Barlinku za 2023 rok.
 20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 23. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie sesji.

 

 

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                           Mariusz Maciejewski

 KAMIL GWOŹDZIK - KOLEJNE WYZWANIE 2024     

 Kamil Gwoździk to 33-letni pasjonat sportu, wyróżniony tytułem Ambasadora Barlinka w ramach Złotych Barlineckich Gęsiarek za 2022 rok, specjalizujący się w sporcie długodystansowym, bieganiu, jazdą rowerem i marszem, mieszkaniec Rychnowa.

Kamil wielokrotnie już angażował się w akcje charytatywne naszej gminy. Podejmując coraz to nowsze wyzwania sportowe z równoczesnym udziałem zbiórek pieniężnych. Zaistniał w naszej gminie dzięki m.in. „Triathlonie Rychnów” dla OTOZ Animals Barlinek, czy „Dziesięcio - godzinnym, charytatywnym marszem dla Zuzi Bartczak”.

W 2022 roku, reprezentując Rychnów oraz Gminę Barlinek wyruszył w pieszą podróż z Północy na Południe Polski, ustanawiając Rekord Kraju w kategorii "Najszybciej pokonana pieszo trasa z północy na południe polski" zajęło mu to 24 dni 5 godzin i 54 minuty. 

W 2023 roku Kamil ustanowił oficjalny Rekord Polski w przejściu wzdłuż morza ze wschodu na zachód Polski. Finał odbył się w Świnoujściu. 

W środę 21 lutego br. odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego z Kamilem Gwoździkiem i Radnymi Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Barlinku. Kamil otrzymał wielofunkcyjny sportowy zegarek, które będzie mu bardzo pomocny w czasie udziału w maratonie  6 - cio dobowym „K6 Ultramarathom” w  dniach od 20 do 26 kwietnia  br. w Konstantinovy Lazne,  Republika Czech.                                                                                                                     

Przebieg maratonu, Kamil będzie relacjonował za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Relacje z Mistrzostw będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej www.barlinek.pl. Życzymy naszemu „maratończykowi” sukcesu w mistrzostwach.

Przebudowa drogi do m. Słowicze

Burmistrz Barlinka w dniu 21 lutego 2024 r. podpisał umowę z Wykonawcą firmą  „MALDROBUD” Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Królewieckiej 43, 74-300 Myślibórz, na wykonanie zadania . „Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 750029Z i nr 750030Z polegająca na wykonaniu nowych jezdni drogowych z betonu asfaltowego o szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 5,00m i długości min 25m oraz zjazdów z drogi na tereny przyległe do pasa drogowego o nawierzchni asfaltowej. W przypadku drogi gminnej nr 750030Z dowiązanie do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151,

Koszt zadania to ok. 2.660.245,11 zł brutto.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.708.916,12 zł

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec IV kwartału 2024 r.

Autorem dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” Antoni Przybylski, ul. Saperów 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski  .

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie pełnił Inspektor nadzoru Mirosław Byczkowski.