Laureaci - Złotych Barlineckich Gęsiarek

W tym roku po raz 22. wręczono najbardziej prestiżowe nagrody przyznawane w Gminie Barlinek za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, społecznej i promocji Barlinka. Za 2016 rok Kapituła przyznała łącznie 9 nagród. W tym jeden tytuł Ambasadora Barlinka, cztery wyróżnienia w postaci Dyplomu i cztery nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki.

 

Tytuł Ambasadora Barlinka:

Pani Sofia Ennaoui - za międzynarodowe sukcesy w sporcie i promocję Barlinka.

 

Dyplom Złotej Barlineckiej Gęsiarki otrzymali:

Akademia Tenisa Barlinek Pan Szymon Bunda - za działalność sportowo – edukacyjną wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei tenisa ziemnego wśród mieszkańców Barlinka.

Pani Iwona Żytkowiak - za twórczość literacką i promocję Barlinka.

Pani Eliza Chojnacka - za twórczość literacką i promocję Barlinka.

Barlinecki Klub Tenisowy - za modernizację Miejskich Kortów Tenisowych i popularyzację tenisa ziemnego.

 

Nagrody główne Złote Barlineckie Gęsiarki otrzymali:

Szpital Barlinek Sp. z o.o. - za modernizację i rozbudowę Szpitala Barlinek Sp. z o.o

Państwo Teresa i Jerzy Bitel - za modernizację i przebudowę „Leśnego Domu” oraz działania na rzecz rozwoju branży turystycznej Barlinka.

Feeling Dance Group - za osiągnięcia artystyczne, wkład w rozwój barlineckiej kultury oraz promocję Barlinka.

Pan Bartosz Zmarzlik - za międzynarodowe osiągnięcia sportowe i promocję Barlinka.

 

 

Podpisanie umowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do szkół na Górnym Tarasie 4 stycznia 2017 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. umowę na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok.

W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na obu skrzyżowaniach, a ponadto przebudowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z dobudowaniem części chodnika w celu zapewnienia swobodnego dojścia do tych przejść. Wygospodarowano również miejsca dla przejazdu rowerów.

Koszt inwestycji to ok. 453.000 zł. Termin wykonania planowany jest na 31 marca 2017 r. 

 

Zobacz  PLAN SYTUACYJNY

 

Podpisanie umowy - budowy ścieżki rowerowej

W dniu 8 grudnia br. Dariusz Zieliński Burmistrz BarlinkaMichał Żuber Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podpisali umowę partnerską ws. realizacji ścieżki rowerowej z Dzikowa do Barlinka. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych, środków samorządu województwa i Gminy Barlinek.

Jest to kolejna ścieżka rowerowa w naszej gminie, która uzyskała promesę dofinansowania ze środków unijnych. Jak wcześniej informowaliśmy, we współpracy z Gminą Pełczyce, zostanie wybudowany odcinek z Barlinka do Pełczyc. Inwestycja została ujęta w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Kontrakcie Samorządowym.

 

Parametry techniczne ścieżek:

  • długość ok. 15,3 km (5,8 km Dzikowo – Barlinek, 4,75 km Barlinek – granica gminy, 4,75 km granica - gminy Pełczyce),
  • szerokość  2 m + 2 x 0,5 m (pobocza),
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego.

 

Harmonogram realizacji:

  • Dzikowo – Barlinek 2017 r. - 2018r.,
  • Barlinek – granica gminy 2018 r. – 2019 r.,
  • granica gminy – Pełczyce 2018 r. – 2019 r.

 

Równolegle prowadzone są prace nad przejściem ścieżki przez miasto. Opracowany został Program budowy ścieżek rowerowych w Barlinku, a w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano środki na jego realizację w latach 2019-2020.

Planowane inwestycje staną się częścią Trasy Pojeziernej, w realizację której Samorząd Województwa angażuje środki unijne będące w jego dyspozycji. Trasa Pojezierna ma dwie odnogi, obie zaczynają się na granicy z Niemcami, gdzie łączą się z międzynarodową trasą rowerową Odra – Nysa (ONR - Oder – Neisse Radweg). Pierwsza biegnie przez Szczecin, Stargard do pojezierza Ińskiego. Druga zaczyna się w okolicach Cedyni i przebiega przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno oraz Ińsko, w którego sąsiedztwie łączy się z odnogą „szczecińską”. Kolejne miejsca na trasie to Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek,  Szczecinek i granica z województwem pomorskim w gminie Biały Bór.

 

 

 

 

Wręczania nagród i wyróżnień barlineckim Seniorom

21 października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Oprócz pięknej oprawy artystycznej, w której wystąpił zespół „Barliniacy” oraz zespół tańca „Babylon” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myśliborzu były także wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska seniorów. 

Na wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Barlinku, za pełną poświęcenia pracę społeczną Złotą Odznaką Honorową odznaczeni zostali: Leokadia Galecka, Janina Genik, Kazimiera Świderska, Irena Nawrocka i Józef Wieczorek.

Listy gratulacyjne Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego otrzymali: Przemysław Mrowiński, Teresa Wojtalak, Andrzej Kasprzak, Bogdan Walczyński, Maria Konieczna, Maria Symonowicz, Elżbieta Młynik, Romualda Mironiuk – MakowskaJadwiga Niećko.

Podziękowania Polskigo Komitetu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora „Złota Strzecha” otrzymali: Halina Borowiec, Krystyna Cieślak – Meisinger, Teresa Cichecka, Grażyna Czerniejewska, Danuta Małodobra, Danuta Zynda, Roman Lackowski, Krystian Hurec, Feliks Skrobisz, Marian PieczkoTadeusz Ratuszny.

 

Reprezentaci współpracujących gmin: Barlinek i Ekjö

Współpraca pomiędzy Barlinkiem a Eksjö, naszym szwedzkim miastem partnerskich w tym roku obchodziła jubileusz 20-lecia. Dokładnie 14.09.1996 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy. W tym czasie między naszymi miastami dochodziło do wielu wymian i spotkań, których celem była wymiana doświadczeń oraz nauka. We wspólnych spotkaniach udział brali zarówno młodzież jak i dorośli. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, a także prezentowaliśmy nasza kulturę podczas Dni Barlinka w Eksjö oraz Dni Eksjö w Barlinku.
By uczcić 20 lat współpracy, a także by porozmawiać o planach na przyszłość i lepiej się poznać w dniach 14-16.10.201 roku do Barlinka przyjechała 4 –osobowa delegacja z Burmistrzem Annelie Hägg na czele. 15. Października w Europejskim Centrum Spotkań podczas uroczystej konferencji z udziałem Burmistrza i Radnych podsumowana została dotychczasowa współpraca jak i wyznaczone nowe cele współpracy.