Barlinek współpracuje obecnie z trzema gminami zagranicznymi:

  • Schneverdingen (Niemcy)
  • Courrieres (Francja)
  • Prenzlau (Niemcy)

i jedną gminą polską:

  • Gryfino


Od roku 2001 do roku 2019 istniała ponadto trójstronna współpraca partnerska gmin Barlinek-Schneverdinen-Eksjö, polegająca głównie na wzajemnym wsparciu w procesie integracji europejskiej. Gminy realizowały wspólne projekty w zakresie kultury, turystyki, promocji, rozwoju gospodarczego i aktywizacji obszarów wiejskich.

 

Współpraca międzynarodowa poza oficjalnym partnerstwem Gminy Barlinek w latach 2006 - 2008

Mając na uwadze dobre stosunki z naszymi sąsiadami zza Odry oraz aspekt łatwiejszego pozyskiwania środków unijnych  Gmina Barlinek 30.02.2007r. przystąpiła do Eurodystryktu NadodrzeOderland, które jest porozumieniem polskich i niemieckich gmin z terenów przygraniczna.

Impulsem dla inicjatywy było rozpoznanie wspólnych problemów (wysokie bezrobocie, migracja, niewystarczający poziom infrastruktury, niewykorzystany potencjał turystyczny) oraz bardzo istotne spostrzeżenie: jedynie współpracując ze sobą, przygraniczne gminy polskie i niemieckie są w stanie zapobiec popadnięciu regionu w zapomnienie i pozostaniu w cieniu pobliskich dużych ośrodków miejskich: Berlina, Szczecina i Poznania. Inicjatywa ma charakter porozumienia pomiędzy gminami, które za cel stawia wspieranie regionu Nadodrza-Oderland. Działania obejmują rozwój gospodarki, kultury, współpracę samorządów, skupienie istniejącego potencjału społecznego, kulturalnego i gospodarczego, stworzenie wspólnych struktur promocji regionu.

Od 21 grudnia 2007 na granicach lądowych i morskich zniknęły kontrole między Polską a państwami Unii Europejskiej a to wszystko dzięki wejściu w życie układu z Schnengen. Odtąd Unia Europejska stanęła przed nami otworem, ale to nie znaczy, żeby zamykać się na inne państwa spoza Unii. W kwietniu 2007 r. przyjęliśmy burmistrza ukraińskiego miasta z obwodu sumskiego pana Ivana Vlasyk, zapoznając go sposobami funkcjonowaniem naszego samorządu, gospodarką komunalną oraz lokalnymi firmami.

Od kilku lat Stowarzyszenie Seniorów „Złota Strzecha” aktywnie prowadzi współpracę z seniorami oraz ze Schwedtz Prenzlau. Współpraca ze miastem Schwedt trwa od dłuższego czasu i opiera się na częstych wymianach, wspólnych imprezach integracyjnych, balach noworocznych, polsko-niemieckich spacerach Nordic Walking. Natomiast kontakt z kołem z Prenzlau został nawiązany po targach seniora w Prenzlau w marcu 2008. Po tym spotkaniu oba stowarzyszenia spotykały się kilkukrotnie np. na przeglądzie chórów Brandenburgii w Criven (Niemcy) w czerwcu 2008 r w kwietniu w Barlinku, gdzie nasze panie ugościły domowymi sałatkami, pierogamii ciastem. Związek Emerytów i Rencistów kontynuuje prężną współpracę z grupą seniorów z Eberswalde, którą zainteresowali burmistrzów obu miast.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Słonecznik” nawiązał kontakt ze stowarzyszeniem niepełnosprawnych w Prenzlau. W maju 2008 nasz  Dom Samopomocy zaprosił grupę niemiecka na Święto Słonecznika, a w czerwcu pojechał z rewizytą na olimpiadę dla niepełnosprawnych do Prenzlau. W okresie świątecznym 2008 planowany jest wyjazd 20 osobowej grupy barlineckich podopiecznych „Słonecznika” do Prenzlau na kilkudniowe spotkanie z innymi organizacjami polskimi i niemieckimi. Przygotowywane są występy artystyczne, śpiewanie kolęd oraz  wymiana doświadczeń.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku kontynuuje współpracę ze szkołą w  Kleinmachnow w Niemczech odwiedzając partnera w grudniu 2007 i kwietniu 2008 oraz ze szkołą na Węgrzech z Balatonfuzo goszczą ich w październiku 2007 i maju 2008.

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku brało udział w wieloetapowym projekcie młodzieżowym „Wir leben In Europa” organizowany przez Krajowy Związek Domów Młodzieży Brandenburgii oraz Stowarzyszenie Kobiet z Prenzlau.

Szkoła Podstawowa nr 1 „Klub Przyjaciół Comeniusa” od kilku lat angażuje się w projekty ekologiczne  m.in. ze szkołami w Estonii, Turcji, SzkocjiWielkiej Brytanii.

Szkoła Podstawowa w Mostkowie kontynuuje kontakty ze schroniskiem młodzieżowym w Prenzlau oraz internatem młodzieżowym w Rugaciszkach na Białorusi.