Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

w ramach działania 2.14 „Poprawa jakości powietrza  - Zachodniopomorski Program Antysmogowy”

Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych

Kwota dofinansowania: 1 362 750,00 zł

Okres realizacji: 2020 r. – 2022 r.

Przedmiot projektu: przyznawanie grantów mieszkańcom gminy Barlinek na likwidację istniejących systemów grzewczych (opalanych paliwami stałymi - piece lub kotły węglowe) stosowanych w budynkach/lokalach  mieszkalnych i wymianę  ich na bardziej ekologiczne

Cel projektu: redukcja poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Barlinek poprzez ograniczenie stopnia wykorzystania paliw niskiej jakości oraz wzrost poziomu wykorzystania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności

Założone rezultaty: obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Barlinek