Program Dobry Start 300zł dla ucznia

W dniach 16 i 18 sierpnia 2021 r. odbędą się dyżury pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom gminy przy składaniu wniosku Dobry Start 300+

miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 – 11.00