30 lipca br. odebrana została inwestycja polegającą na przebudowie ul. Chopina w Barlinku. Zakres inwestycji przewidywał:

  • kompleksową wymianę i przebudowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i chodnikami wzdłuż ulicy o długości ok. 500 mb.,
  • budowę małego ronda na skrzyżowaniu z ul. Moniuszki,
  • budowę parkingów (18 miejsc parkingowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i 3 zatok postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 4,
  • przebudowę oświetlenia drogowego.

Dokumentację projektową wykonała firma Biuro projektowe „RAMIKO” Radosław Ostaszewski w 2019 r. Przetarg ogłoszony został w II połowie 2020 r., a wykonawcą została firma MADEX Sp. z o.o. z Barlinka. Nadzór inwestorski prowadziła firma Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski z Chwalęcic.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  2.123.000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 2.066.000 zł, (97%). Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych  1 134 000 zł i z  Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych 932 000 zł.