Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, na plażę miejską w Barlinku powróciła pierwotna architektura w postaci wieżyczki widokowej usytuowanej na najdalej wysuniętej części pomostu należącej do kąpieliska.

Nowo powstały obiekt został odbudowany na wzór dawnego, który niestety nie przetrwał próby czasu, a który stanowił charakterystyczny element zabytkowej plaży miejskiej nad Jeziorem Barlineckim.

Mamy nadzieję, że ta dodatkowa oferta kompleksu wypoczynkowo – kąpieliskowego
w Barlinku, zapewni wszystkim odwiedzającym plażę miejską, urozmaicony i ciekawy wypoczynek.

 

Wartość inwestycji: 176.039,11 zł

Wartość dofinansowania: 94.853,00 zł