OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że w dniu 5 października 2023 r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20   

 

 odbędzie się

 

LXX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2023-2037.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2023 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

 

          PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

        W BARLINKU

 

Mariusz Józef Maciejewski