Szanowni mieszkańcy Gminy Barlinek                                                             

Nadszedł czas wyboru projektów zgłoszonych do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Od 01 do 31 sierpnia br. trwała w naszej gminie kampania informacyjno - promocyjna dotycząca barlineckiego budżetu obywatelskiego. Wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat za pośrednictwem strony internetowej i rozwieszonych plakatów.

Od 01 do 24 września br., każdy mieszkaniec gminy mógł zgłaszać projekty, które nie były ograniczone tematycznie, lecz tylko planowaną kwotą w wysokości 300 tys. zł na zadanie miejskie i 100 tys. zł na zadanie sołeckie.

Wpłynęło 10 (dziesięć) projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadził weryfikację projektów pod względem formalnym i merytorycznym, oceniając możliwość realizacji zadania w ciągu roku oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie ewentualnych kosztów eksploatacji, które będą generowane projekty w kolejnych latach.

Miło mi poinformować, że wszystkie projekty zgłoszone do BBO na 2024 rok zostały pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i zostaną poddane ocenie mieszkańców poprzez głosowanie.

Przed głosowaniem, proszę o zapoznanie się z listą projektów dostępnych na stronie:

barlinek.budzet-obywatelski.org

 

W tym roku głosowanie odbędzie się tylko w formie elektronicznej, pod adresem:

barlinek.budzet-obywatelski.org

Zapraszam do głosowania, które potrwa od 09 do 29 października br.

  Poniżej przypominam zasady głosowania:

  1. W głosowaniu udział biorą mieszkańcy Gminy Barlinek.
  2. Mamy 3 możliwości oddania głosu:
  • na 1 zadanie sołeckie,
  • na 1 zadanie miejskie,
  • na 1 zadanie miejskie i 1 zadanie sołeckie,

      3. Głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej.

przypominam: zagłosować można tylko jeden raz !

Weryfikacja tożsamości głosującego odbywać się będzie poprzez podanie imienia, nazwiska (podwójne nazwisko należy oddzielić myślnikiem) oraz trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji projektów z listy projektów miejskich i sołeckich.

Na podstawie wyników głosowania, utworzona zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 03 listopada br.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty zgłoszone do ósmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok”.

                                                                                                                       Burmistrz Barlinka

                                                                                                                    Dariusz Zieliński