W dniu 9 października Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Global Innovative Solutions Katarzyna Burda-Świerz z siedzibą przy ul. Grottgera 22A, 40-681 Katowice, wybrną w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania „Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. Dostawę i montaż:

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza,

  • 2 szt. czujników mierzących jakość powietrza oraz zapewniających pomiar formaldehydu w zakresie pomiarowym 0-1 mg/m3 z dokładnością pomiarową do 0,001 mg/m3 przy maksymalnym błędzie pomiarów ≤5%,

  • 1 szt. czujnika mierzącego jakość powietrza oraz zapewniającego pomiar natężenia hałasu w minimalnym zakresie pomiarowym 40dB-120dB z dopuszczalnym błędem pomiarowym ≤0,5dB,

  • 1 szt. multifunkcjonalnego wyświetlacza LED prezentującego wyniki pomiarów,

  • 4 szt. wyświetlaczy LED .

 2. Wdrożenie aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS prezentującej wyniki pomiarów.

 3. Stworzenie podstrony na stronie Gminy Barlinek prezentującej wyniki pomiarów wraz z umieszczeniem w aplikacji „Igo Gmina Barlinek” linku do tej podstrony.

 4. Utrzymanie i obsługę serwisową sieci monitoringu przez okres 36 miesięcy.

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy:

Lokalizacja czujników i wyświetlaczy

Termin umowny na wykonanie i uruchomienie systemu to 70 dni od daty podpisania umowy.

Koszt wykonania i uruchomienia systemu to 123.984,00 zł brutto, natomiast łączny koszt utrzymania i serwisowania systemu monitoringu przez 36 miesięcy to 155.039,04 zł brutto płatne w comiesięcznych ratach w wysokości 4.306,64 zł brutto.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Barlinek.