17 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barlinku, odbyła się uroczystość uhonorowania par małżeńskich, które w roku ubiegłym obchodziły Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział: Lidii Jermak kierownik USC w Barlinku, zastępca kierownika USC Paulina Marat, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Rafał Szczepaniak oraz zaproszeni goście.

Pary odnowiły swoją przysięgę małżeńską, którą złożyły pięćdziesiąt lat temu.

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy otrzymali również  pamiątki ufundowane przez Burmistrza Barlinka. Medale za  długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 • Bożena i Ryszard Kwieciszewscy
 • Anna i Zbigniew Ciepłuch
 • Teresa i Czesław Maruszewscy
 • Henryka i Władysław Roszak
 • Halina i Marian Wróblewscy
 • Maria i Władysław Goryńscy
 • Danuta i Zenon Ściesiek
 • Antonina i Jacek Stefańczyk
 • Maria i Stanisław Jastrzębscy
 • Renata i Eugeniusz Drozda
 • Elżbieta i Stanisław Pawełoszek
 • Irena i Ryszard Cel
 • Krystyna i Borys Moskwa
 • Helena i Ryszard Bernaccy
 • Anna i Stanisław Kądziołka
 • Jadwiga i Jerzy Bordewicz

Życzymy dalszych pięćdziesięciu lat pożycia  małżeńskiego.