Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Barlinku

 

 

W dniu 15 kwietnia 2024 Burmistrz Barlinka podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Barlinku”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Barlinku poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach projektu zaplanowano między innymi zakup zasilacza UPS do Urzędu, rozbudowę systemu backup, szkolenia pracowników budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony  oraz opracowanie dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wartość zadania oszacowano na  kwotę 1 086 933,90 zł, z czego dofinansowanie wynosi  850 000,00 zł.