Dnia 7 maja br. w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Barlinku - nowej kadencji 2024 – 2029.  W trakcie sesji, nowo wybranym  radnym, zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Barlinku Katarzyna Dziewięcka wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni nowej kadencji złożyli ślubowania: Paulina Hes, Katarzyna Jóźwiak, Alicja Kowalewska, Cezary Krzyżanowski, Cezary Michalak, Artur Paluch, Jacek Poleszczuk, Jacek Świercz, Wojciech Szymaniak, Sylwester Łuczak, Tomasz Strychalski, Rafał Szczepaniak, Ewelina Witkowska, Anna Zięcina.

                                                                                                                             

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku. W głosowaniu tajnym, na funkcję Przewodniczącego wybrano Cezarego Michalaka. Do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady sesji prowadził najstarszy wiekiem radny Jacek Świercz.

 

W następnym punkcie sesji zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Barlinku Katarzyna Dziewięcka wręczyła  Pani Bernardzie Lewandowskiej zaświadczenie o wyborze Burmistrza Barlinka.  Pani Bernarda Lewandowska przed objęciem funkcji Burmistrza Barlinka złożyła ślubowanie.

 

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim, za obdarzenie jej zaufaniem, a radnych zaprosiła do współpracy, na rzecz gminy Barlinek.

 

W okręgu wyborczym nr 12, w którym mandat radnej zdobyła Bernarda Lewandowska, 14 lipca 2024 r. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Barlinku.