Gmina Barlinek informuje, że w związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji zadania „Remont ulicy Wylotowej w Barlinku”,  z dniem 14.05.2024 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych ul. Niepodległości , ul. Wylotowa , ul. Jeziorna, ul Sądowa , ul. Szewska , ul. Grodzka, co będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym w obrębie Rynku miejskiego.